Sposoby rozliczeń

Kancelaria
adwokacka

Urszula Cholewska-Walczuk

Kancelaria adwokat Urszuli Cholewskiej-Walczuk oferuje elastyczną formę rozliczeń z Klientami.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, ilości dostarczonych przez Klienta dokumentów, przewidywanego nakładu i czasu pracy, wartości przedmiotu sprawy.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych i kancelaryjnych; wydawania urzędowych odpisów i zaświadczeń oraz innych dodatkowych kosztów takich jak np. tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy.