Sposoby rozliczeń

Kancelaria
adwokacka

Urszula Cholewska-Walczuk

Wynagrodzenie za świadczoną, przez adwokat Urszulę Cholewską-Walczuk pomoc prawną, jest ustalane indywidualnie. Wysokość należności jest ściśle związana z rodzajem zlecenia i różni się, w zależności od prowadzonej sprawy.

Na wysokość kwoty wpływa wiele różnych czynników, w tym ilość spotkań, stopnień złożoności i trudności danego zlecenia, przewidywany nakład i czas pracy, a także dziedzina prawa, której dotyczy sprawa.

Ustalone wynagrodzenie nie dotyczy wszelkich opłat dodatkowych oraz opłat sądowych, skarbowych i kancelaryjnych. Nie obejmuje też wydawania urzędowych odpisów, zaświadczeń oraz tłumaczeń dokumentów, sporządzonych w językach obcych.