Kancelaria Adwokacka Urszuli Cholewskiej-Walczuk w Warszawie - centrum

Kancelaria Adwokacka
Urszuli Cholewskiej-Walczuk

Pomoc udzielana przez adwokat Urszulę Cholewską-Walczuk dotyczy osób indywidualnych, a także przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą lub spółki. Kancelaria prawna ma siedzibę w centrum Warszawy, w budynku znajdującym się przy Al. Solidarności 117. Urzęduje przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-18:00.

Zakres świadczonej pomocy obejmuje:
 › udzielanie porad i konsultacji,
 › sporządzanie pism procesowych (w tym pozwów, wniosków, zażaleń, odwołań, apelacji, skarg),
 › sporządzanie projektów umów,
 › windykacje, odzyskiwanie należności,
 › prowadzenie negocjacji przedsądowych,
 › dochodzenie roszczeń majątkowych,
 › ochrona interesów osób zadłużonych,
 › uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach między stronami.

Ponadto obejmuje także działania związane z prowadzeniem postepowania w sądzie i pomoc na różnych etapach postępowania, a w tym:
 › reprezentację klientów przed sądami, organami i innymi urzędami,
 › opracowywanie projektu ugody sądowej.

Kancelaria adwokacka, mieszcząca się w centrum Warszawy, w szczególności zajmuje się pomocą z zakresu prawa:
 › rodzinnego,
 › cywilnego,
 › gospodarczego,
 › spadkowego,
 › pracy.

Obszary praktyki

Usługi prawne

Prawo rodzinne

rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, alimenty(…)

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, zachowek,dział spadku(…)

Prawo cywilne

sprawy o zapłatę, porozumienia, ugody, sprawy z tytułu rękojmi i reklamacji(…)

Prawo pracy

ustalenie stosunku pracy, zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy(…)